Khách hàng: Anh Hùng.
Địa chỉ: Quận Tân Phú.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích: 420m2.
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và MDF Melamine.

Công trình liên quan