Khách hàng: Anh Minh.
Địa chỉ: Bà Rịa – Vũng Tàu.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích: 1200m2.
Nguyên vật liệu: Gỗ Gõ đỏ, và Gỗ Ash.

Công trình liên quan