Nội dung đang cập nhật.
Khách hàng: Anh Quang.
Địa chỉ: Biệt thự – Bình Dương.
Hạng mục: Thiết kế kiến trúc và thi công nội thất.
Tổng diện tích:
Nguyên vật liệu:

Công trình liên quan