Khách hàng: Anh Thắng.
Địa chỉ: TP Đà Nẵng.
Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất.
Tổng diện tích: 950m2
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và Gỗ Ash.

Công trình liên quan