Khách hàng: Anh Tuấn.
Địa chỉ: Hà Đô, Quận 10.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích: 450m2.
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và Veneer Walnut.

Công trình liên quan