Khách hàng: Chị Thảo.
Địa chỉ: Xuân Lộc – Đồng Nai.
Hạng mục: Thiết kế kiến trúc và thi công nội thất.
Tổng diện tích: 1100m2
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và Gỗ Ash.

Công trình liên quan