Khách hàng: Chú Huy – Cô Phương.
Địa chỉ: TP Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích: 320m2
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và Veneer Walnut.

Công trình liên quan