Khách hàng: Anh Dũng.
Địa chỉ: Tân Phú.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích:
Nguyên vật liệu

Công trình liên quan