Khách hàng: Anh Tâm.
Địa chỉ: Quận 10.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích: 62m2 (2 phòng ngủ).
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và Gỗ Ash.

Công trình liên quan