Khách hàng: Anh Thuận.
Địa chỉ: Quận 4.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích: 98m2 (3 phòng ngủ).
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và Veneer Sồi.

Công trình liên quan