Khách hàng: Chị Loan.
Địa chỉ: Quận 7.
Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất.
Tổng diện tích: .
Nguyên vật liệu: .

Công trình liên quan