Khách hàng: Anh Cường.
Địa chỉ: Quận 9, TP HCM.
Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất.
Tổng diện tích: 240m2.
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và MDF Melamine.

Công trình liên quan