Khách hàng: Anh Quang.
Địa chỉ: Huyện Nhà Bè, TP HCM.
Hạng mục: Thiết kế cải tạo và thi công nội thất.
Tổng diện tích: 270m2.
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và Veneer Sồi.

Công trình liên quan