Khách hàng: Chị Tâm.
Địa chỉ: Tân Bình.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích:
Nguyên vật liệu

Công trình liên quan