Khách hàng:
Địa chỉ: Quận 10.
Hạng mục: Thiết kế kiến trúc và thi công nội thất.
Tổng diện tích:
Nguyên vật liệu