Khách hàng: Anh Thưởng.
Địa chỉ: Quận 7.
Hạng mục: Thiết kế kiến trúc và thi công nội thất.
Tổng diện tích:
Nguyên vật liệu