Khách hàng: Anh Thành.
Địa chỉ: Krista – Quận 2.
Hạng mục:Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích: 68m2 (2 Phòng ngủ).
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và MDF Melamine.

Công trình liên quan