Khách hàng: Chị Nhung.
Địa chỉ: Quận 2.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích:
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và MDF Melamine.

Công trình liên quan