Khách hàng: Chị Thảo.
Địa chỉ: LandMark 81.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích:
Nguyên vật liệu

Công trình liên quan