Khách hàng: Chị Yến.
Địa chỉ: Quận 2.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích: 89m2 (3 phòng ngủ).
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và MDF Melamine.

Công trình liên quan