Khách hàng: Cô Định.
Địa chỉ: Palm Heights – Quận 2.
Hạng mục: Thiết kế cải tạo và thi công nội thất.
Tổng diện tích: 91m2 (3 phòng ngủ).
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và Veneer Walnut.

Công trình liên quan