Khách hàng: Anh Hòa.
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, TP HCM.
Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất.
Tổng diện tích: 320m2.
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và Veneer Sồi.

Công trình liên quan