Khách hàng: Anh Thanh.
Địa chỉ: Hà Đô – Quận 10.
Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất.
Tổng diện tích: 320m2.
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và MDF Melamine.

Công trình liên quan