Khách hàng: Chị Bé.
Địa chỉ: Bình Chánh.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích:
Nguyên vật liệu

Công trình liên quan