Khách hàng: Chị Linh.
Địa chỉ: Bà Rịa.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích:
Nguyên vật liệu

Công trình liên quan