Khách hàng: Chị Thư.
Địa chỉ: Quận 10.
Hạng mục: Thiết kế thi công nội thất.
Tổng diện tích:
Nguyên vật liệu

Công trình liên quan