Khách hàng: Anh Lập.
Địa chỉ: Huyện Nhà Bè.
Hạng mục: Thiết kế kiến trúc và thi công nội thất.
Tổng diện tích: 370m2.
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và Gỗ Ash.

Công trình liên quan