Khách hàng: Anh Minh.
Địa chỉ: Quận Bình Tân, TP HCM.
Hạng mục: Thiết kế kiến trúc và thi công nội thất.
Tổng diện tích: 420m2.
Nguyên vật liệu: HMR Sơn và Veneer Walnut.

Công trình liên quan